Regulamin

Regulamin

A. Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w sklepie internetowym Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o. (ul. Zarzecze 26, NIP: 8442366914, REGON: 384215183, KRS 0000800877) jest serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A.

2. Klienci sklepu mają możliwość płatności z wykorzystaniem kart:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro"

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

B. Przetrwarzanie danych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., mający siedzibę w Suwałkach, przy ul. Zarzecze 26, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania portalu slepsksuwalki.pl oraz sklepu internetowego sklep.slepsksuwalki.pl.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Miejskim Klubem Sportowym Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o. można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem biuro@slepsksuwalki.pl,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie sklep.slepsksuwalki.pl.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac.

Zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o. celem zapewnienia najwyższej jakości obsługi oraz szybkiej i bezpiecznej realizacji zamówienia.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z usługą, z której Pan/Pani korzysta.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga podania danych określonych w art. 20ad. Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie sklep.slepsksuwalki.pl. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl